GOŁDAP. Zarząd powiatu przygotował i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały rady powiatu zmieniający wysokość diet przysługujących radnym. Teraz projekt trafi pod obrady komisji, a później na sesję rady powiatu. Znacząco większe diety mieliby otrzymywać członkowie jednej lub dwóch komisji oraz radni, którzy nie są członkami komisji.

GOŁDAP. Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny rozpoczął się nabór do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu Działaj Lokalnie 2021. Wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

GOŁDAP. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gołdapi prowadzi monitoring zachorowań na choroby zakaźne. W ubiegłym roku dominowały zachorowania na covid-19, ale odnotowano też inne choroby.

GOŁDAP. 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To święto organizowane co roku przez UNESCO ma na celu promocję czytelnictwa i edytorstwa, a także ochronę własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Obchodzone jest od 1995 roku.

GOŁDAP. Międzynarodowy Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza czytelników do wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci w celu wymiany książek i odbioru rośliny.

POWIAT GOŁDAPSKI. Minął już ponad rok od początku pandemii. Codziennie wspólnym wysiłkiem ograniczamy rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wciąż obowiązują nas określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z trwającym stanem epidemii. Nie są one już niczym nowym. Zakrywanie ust i nosa to nie tylko obowiązek, ale nasze wspólne bezpieczeństwo.

OLECKO. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku zaprasza seniorów na pięciodniowy dyżur telefoniczny. Ekspert urzędu będzie odpowiadał na pytania seniorów związane ze sposobami przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

GOŁDAP. Trwa epidemia, jednak chyba każdy z nas stara się patrzeć w przyszłość z optymizmem i wierzy, że za kilkanaście tygodni uda się zacząć wracać do normalności. Wierzy w to również dom Kultury w Gołdapi, którego pracownicy przygotowują się do organizacji w najbliższych miesiącach kilku dużych wydarzeń. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z dyrektor DK w Gołdapi Haliną Wojtanis o planowanych imprezach.

OLSZTYN/GOŁDAP. Służby wojewody warmińsko-mazurskiego reagują na opieszałość rady powiatu w Gołdapi i nieprzestrzeganie przez nią prawa. Do rady trafiło wezwanie do pilnego rozpatrzenia skargi, jaka została w styczniu złożona na dyrektora jednej z palcówek oświatowych. Zgodnie z przepisami powinna być rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. 

GOŁDAP. Do 13 kwietnia do burmistrza Gołdapi wpłynęły 84 wnioski o udzielenie pomocy przez gminę Gołdap w związku epidemią. Dotyczyły one m.in. odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatków oraz opłat na rzecz gminy.

GOŁDAP. Wczoraj grupa radnych złożyła drugi w ostatni czasie wniosek o zwołanie sesji rady powiatu. W przedłożonym przez wnioskodawców porządku obrad znajdują się punkty dotyczące odwołania i wyboru przewodniczącego rady.

GOŁDAP. 15 kwietnia odbędzie się akcja krwiodawcza ph. „Uratuj życie, oddaj krew”, zorganizowana przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ - Terenowa Stacja w Ełku.

GOŁDAP. Miesięczna dieta dla sołtysów w wysokości 450 złotych, niezależna od uczestnictwa w sesjach rady miejskiej, aktywności społecznej i wielkości sołectwa to propozycja komisji rady miejskiej ds. rolnych. Jest ona zbieżna z wysokością, jaką wcześniej zaproponował burmistrz Tomasz Luto.

GOŁDAP. Nowa, dwukierunkowa droga dla rowerów powstanie na ul. Wczasowej w Gołdapi. Obecnie istniejąca droga dla pieszych i rowerów po zdjęciu i ułożeniu od nowa kostki oraz poprawieniu odwodnień stanie się drogą tylko dla pieszych.

GOŁDAP. 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Z powodu epidemii nie ma jednak dziś w Gołdapi dużych, oficjalnych obchodów.

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE. Modernizacja drogi wojewódzkiej 651 Gołdap - granica województwa oraz odbudowa linii kolejowej z Gołdapi do Olecka mają być priorytetowymi inwestycjami województwa do sfinansowania z funduszy europejskich. Poinformował o tym wczoraj na facebooku radny wojewódzki Jarosław Słoma.

GMINA GOŁDAP. Poprawianie dróg gruntowych po zimie oraz plany inwestycyjne na wsiach powinny być konsultowane z mieszkańcami, sołtysami i radnymi. Tak uważa radny Marian Chmielewski i oto zaapelował podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia komisji rady miejskiej ds. rolnych.

GOŁDAP. W związku z powtarzającymi się przypadkami zgłoszeń oszustw internetowych policjanci apelują, aby podczas wirtualnych zakupów i wszelkiego rodzaju innych transakcji zachować zdrowy rozsądek i nie dać się ponieść emocjom związanym z tzw. okazją cenową. Zakupy w sieci należy robić z zachowaniem środków ostrożności.

GOŁDAP. Dziś 11 rocznica katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku w wypadku polskiego samolotu wojskowego Tu-154 zginęło 96 osób, w tym ówczesny prezydent Lech Kaczyński.

GOŁDAP. 22 marca grupa radnych złożyła wniosek o zwołanie sesji rady powiatu, podczas której rada miałaby zająć się dwoma projektami uchwał dot. odwołania i powołania przewodniczącego rady. Przewodnicząca Anna Falińska  jednak do tej pory sesji nie zwołała, choć ustawowy termin na to przewidziany już minął.

GOŁDAP. Dom Kultury w Gołdapi zaprasza do obejrzenia wystawy „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”, która została udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej.