Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi na koniec minionego roku wynosiła 678 i była o ponad 20 procent niższa niż na koniec 2020 roku, gdy zarejestrowanych bezrobotnych było 864.

W stosunku do stanu na 30 listopada 2021, 31 grudnia było zarejestrowanych 61 osób więcej.

Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2021r.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!