Na ostatniej sesji rady miejskiej w 2021 roku uchwalony został budżet gminy na 2022 rok. Decyzja włodarzy nie byłą jednogłośna. Za głosowało 11 radnych, 1 był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Dochody budżetu gminy Gołdap w bieżącym roku mają wynieść 97.039.721,04zł

  • bieżące 88.111.642,18zł
  • majątkowe 89.280.748,86zł.

Wydatki budżetu gminy Gołdap w bieżącym roku mają wynieść 108.591.492,69zł

  • bieżące 91.504.561,20zł
  • majątkowe 17.086.931,49zł, w tym inwestycyjne 16.966.931,49zł

Planowany deficyt to 11.551.771,65zł, który ma zostać sfinansowany przede wszystkim z emisji obligacji w wysokości 7.500.000zł.

zadania inwestycyjne planowane w 2022 roku ⇓