GOŁDAP. Starosta Marzanna Wardziejewska ustanowiła nową nagrodę - Nagrodę Starosty Gołdapskiego, która ma być wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład w rozwój i promocję powiatu gołdapskiego. Ma ona być przyznawana corocznie przez starostę w oparciu o opinię powołanej komisji opiniująco-doradczej w czterech kategoriach:

  • działalność społeczna
  • oświata i kultura
  • sport i turystyka
  • biznes i gospodarka

Wnioski o przyznanie nagrody przyjmowane będą do 31 stycznia, z wyjątkiem bieżącego roku, kiedy to termin ten został ustalony na ostatni dzień maja. Wnioskodawcami mogą być: zarząd powiatu w Gołdapi, grupy radnych powiatowych, organy administracji rządowej oraz samorządowej z powiatu gołdapskiego, organizacje pozarządowe działające na z powiatu gołdapskiego, grupy co najmniej 20 mieszkańców powiatu gołdapskiego. Każdy uprawniony może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku kalendarzowym.

Nagroda może być przyznana osobom fizycznym i prawnym, instytucjom, przedsiębiorstwom, organizacjom, podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej. Nagroda może być również przyznana pośmiertnie.

Wnioski o przyznanie nagrody będą musiały posiadać pisemną zgodę na jego złożenie od osoby wskazanej do wyróżnienia. Regulamin nagrody nie definiuje jednak, jak w przypadku składania wniosku o przyznanie nagrody pośmiertnie powinna wyglądać taka zgoda i kto powinien ją wyrazić.

Wręczanie nagród wyróżnionym odbywać się ma w sposób uroczysty.