GOŁDAP. Znane już są nowe ceny za dostarczanie wody i odbiór ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi Sp. z o. o. w Gołdapi. Pod koniec kwietnia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę, która będzie obowiązywać przez najbliższe trzy lata.

 • Aktualne ceny za metr sześcienny (okres obowiązywania 12.06.2020-11.06.2021):
  woda: 4,62zł
  ścieki: 7,80zł

 • ceny za metr sześcienny w okresie od 12.06.2021 do 11.06.2022
  woda: 4,63zł (w stosunku do ceny w okresie poprzedzającym +0,01zł / 0,23%)
  ścieki: 7,80zł (cena bez zmian)

 • ceny za metr sześcienny w okresie od 12.06.2022 do 11.06.2023
  woda: 4,92zł (w stosunku do ceny w okresie poprzedzającym +0,29zł / 6,29%)
  ścieki: 7,95zł (w stosunku do ceny w okresie poprzedzającym +0,15zł / 1,94%)

 • ceny za metr sześcienny w okresie od 12.06.2023 do 11.06.2024
  woda: 5,00zł (w stosunku do ceny w okresie poprzedzającym +0,08zł / 1,54%)
  ścieki: 8,11zł (w stosunku do ceny w okresie poprzedzającym +0,16zł / 2,04%)

Zmiany dotyczą również opłat abonamentowych za wodę i ścieki. Aktualnie wynoszą one odpowiednio 2,87zł i 0,93zł. W okresie od 12.06.2021 do 11.06.2024 wynosić będą odpowiednio 3,02zł (+5,26%) i 2,59zł (+179,07%).

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prezesem PWiK w Gołdapi Jarosławem Dzienisem. Odpowiada on m.in. na pytania o cenę wody, czy dochodzi do jej kradzieży i czy odbiorcy regularnie opłacają za nią rachunki.