GOŁDAP, DUBENINKI. BANIE MAZ. Sekretarze i skarbnicy w gminie Gołdap i powiecie gołdapskim w latach 2017-2019 otrzymali z budżetów swoich samorządów spore nagrody finansowe. Inaczej jest w gminie Banie Mazurskie i gminie Dubeninki.

 • gmina Gołdap (1 stycznia 2017 - 24 grudnia 2019)

  Burmistrz Gołdapi w w/w okresie nie otrzymał żadnej nagrody finansowej.

  Zastępca burmistrza Gołdapi w w/w okresie otrzymał 41.680zł brutto z tytułu przyznanych nagród: 07/2017 - 2.000zł, 12/2017 - 3.200zł, 05/2018 - 3.200zł, 09/2018 - 29.400zł (nagroda jubileuszowa), 03/2019 - 3.880zł.

  Skarbnik gminy Gołdap w w/w okresie otrzymała 25.250,51zł brutto z tytułu przyznanych nagród: 07/2017 - 2.000zł, 12/2017 - 3.200zł, 01/2018 - 6.020,51zł (nagroda jubileuszowa), 05/2018 - 3.200zł, 03/2019 3.880zł, 10/2019 - 6.950zł.

  Sekretarz gminy Gołdap w w/w okresie otrzymała 20.035zł brutto z tytułu przyznanych nagród: 03/2017 - 2.155zł, 07/2017 - 2.000zł, 12/2017 - 3.200zł, 05/2018 - 3.200zł, 03/2019 - 3.880zł, 10/2019 - 5.600zł.

 • powiat gołdapski (1 stycznia 2017 - 27 grudnia 2019)

  Nagrody finansowe dla starosty i wicestarosty w w/w okresie nie były wypłacane.

  Sekretarz powiatu w w/w okresie otrzymała 38.600zł brutto z tytułu przyznanych nagród: 05/2017, 10/2017, 12/2017 - 8.750zł; 05/2018, 09/2018, 10/2018, 12/2018 - 13.200zł; 05/2019, 07/2019, 11/2019, 12/2019 - 15.600zł.

  Skarbnik powiatu w w/w okresie otrzymała 39.800zł brutto z tytułu przyznanych nagród:05/2017, 10/2017, 12/2017 - 9.900zł; 05/2018, 09/2018, 10/2018, 12/2018 - 14.300zł; 05/2019, 07/2019, 11/2019, 12/2019 - 15.600zł.

 • gmina Dubeninki (1 stycznia 2017 - 12 grudnia 2019)

  Dla wójta, sekretarza i skarbnika gminy nie zostały wypłacone żadne nagrody finansowe w w/w okresie.

 • gmina Banie Mazurskie (1 stycznia 2017 - 18 grudnia 2019)

  Dla wójta, sekretarza i skarbnika gminy nie zostały wypłacone żadne nagrody finansowe w w/w okresie.

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Do dnia 15 kwietnia siedziba redakcji GOLDAP.INFO będzie zamknięta. Nie będzie możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading