Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach  wygrała lokalne eliminacje XXI edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy parki krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięło udział 7 ekip ze szkół podstawowych z terenu gmin Dubeninki i Gołdap.

29 grudnia rada gminy Dubeninki zmieniła wysokość wynagrodzenia przysługującego wójtowi Ryszardowi Zielińskiemu. Podobnie jak inni włodarze w naszym powiecie, jego nowe wynagrodzenie będzie na najniższym możliwym poziomie, przewidzianym w aktualnie obowiązujących przepisach.

Arbos to kolejny po zetorze ciągnik, który dołączył do "gminnej stajni" w Dubeninkach. Zakup lekkiego traktorka w założeniach ma ułatwić zimowe utrzymanie chodników w osiedlowych częściach gminy.

9 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbyła się uroczystość wręczenia czterem parom z teremu gminy Dubeninki Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Wczoraj podpisany został akt notarialny, na mocy którego gmina Dubeninki stała się właścicielem nieruchomości po byłej Placówce Straży Granicznej w Dubeninkach. Docelowo w dawnej siedzibie SG ma mieścić się urząd gminy. Do przenosin jednak jeszcze długa droga.

Było wspólne tańczenie „Makareny” i wspólne śpiewanie, były występy dzieci podsumowujące warsztaty zumby oraz występ uczestnika Konkursu Piosenki Turystycznej. Po południu w Dubeninkach odbył się dziś „Piknik pod chmurką”, zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach.

W dniach 17 i 18 lipca w Żytkiejmach odbędzie sie piknik, zorganizowany przez Fundację na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny. Przy okazji tego wydarzenia będzie można się zaszczepić przeciw covid-19.

Na podwórku przy Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach obejrzeć można wystawę plenerową pt. "Bóg - Honor - Ojczyzna. Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948", zorganizowaną przez Fundację na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny.

Wczoraj policjanci wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, strażą pożarną i graniczną odwiedzili miejsca wypoczynku zorganizowane w gminie Dubeninki: w Rakówku oraz Bludziach Małych.

Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach zaprasza osoby w wieku od 7 do 18 lat na warsztaty zumby pod kierunkiem Lidii Kulik. Odbywać się one będą w dniach od 9 do 15 lipca w godzinach 10:00-12.00 przy remizie OSP w Dubeninkach.

Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny zaprasza w dniach 17 i 18 lipca na spotkanie z historią - na Piknik Rodzinny z Niepodległą w Żytkiejmach.

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubeninkach nie został rozstrzygnięty. W ogłoszonym przez wójta Ryszarda Zielińskiego naborze, który trwał do końca czerwca, nie wpłynęła żadna oferta.

DUBENINKI. Również tym razem gmina Dubeninki postawiła na rozwój infrastruktury i odebrana w zeszłym tygodniu przez wójta Ryszarda Zielińskiego promesa na 800 tysięcy złotych przynosi pieniądze na budowę kolejnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

DUBENINKI. Wójt gminy Dubeninki Ryszard Zieliński poszukuje osoby, która chciałby zostać dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dubeninkach. Obecna dyrektor Teresa Żyżyk postanowiła z końcem roku szkolnego zakończyć karierę zawodową i przejść na emeryturę.

DUBENINKI. Konkursu piosenki turystycznej dla osób w wieku od 6 do 18 lat z terenu gminy Dubeninki organizuje Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach. Przebiegać będzie w dwóch etapach.