Poczta Polska nie wyklucza likwidacji urzędu pocztowego w Baniach Mazurskich. Zamiast niego miałaby tam funkcjonować agencja pocztowa. Planowane zamiany spotkały się zarówno ze sprzeciwem mieszkańców, jak i miejscowych radnych. Temat ten był m.in. poruszony podczas spotkania senatora Marka Konopki z urzędnikami UG i wójtem Ryszardem Boguszem w ubiegłym miesiącu.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Senator obiecał poruszyć tą sprawę na forum Senatu. Uczynił to 31 marca, składając oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Czy przyniesie ono efekt?


źródło