Jan Sobuta, wójt gminy Banie Mazurskie, jest kłamcą lustracyjnym. Tak orzekł dziś Sąd Okręgowy w Olsztynie. Wyrok jest nieprawomocny. Wójt nie był obecny na ogłoszeniu wyroku.

Instytut Pamięci Narodowej oskarżył wójta o złożenie niezgodnego z prawdą  oświadczenia lustracyjnego. Miał nie ujawnić w nim faktu współpracy ze zwiadem Wojska Ochrony Pogranicza w Gołdapi.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

- Mimo, że teczka z aktami osobowymi Jana Sobuty została zniszczona, to w archiwum zachowały się dokumenty, świadczące o współpracy - powiedział w uzasadnieniu sędzia Adam Bartczak.

Karą dla Jana Sobuty będzie trzyletni zakaz pełnienia funkcji publicznych i utrata prawa wybieralności do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz samorządu.