Niestety nie odbędzie się zaplanowana na 23 września akcja krwiodawcza w Baniach Mazurskich. Powodem jest brak pełnej obsady pracowników w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ełku, którzy zajmują się poborem krwi podczas akcji wyjazdowych.

OSP w Surminach, która organizuje akcje w Baniach Mazurskich, podjęło starania, by kolejna akcja odbyła się w październiku.