Zaplanowane na dziś wydarzenia w Baniach Mazurskich w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu zostały przełożone na niedzielę:

  • 19 września, godz. 13:00 otwarcie placu rekreacyjnego przy ul. Topolowej, wycieczka rowerowa (do Zakałcza Wielkiego)
  • 19 września, godz. 15:00 piknik rodzinny na wądołach przy ul. Kętrzyńskiego