OLSZTYN/BANIE MAZ. Marszałek Gustaw Brzezin podpisał w ubiegłym tygodniu 27 umów z burmistrzami i wójtami na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ich łączna wartość to około 660 tysięcy zł. Wsparcie jest przeznaczone na zakup samochodów, budowę, rozbudowę lub modernizację remiz ochotniczych straży pożarnych oraz na zakup sprzętu ratowniczego.

Właśnie na to ostatnie zadanie czyli zakup sprzętu ratowniczego, dotację otrzyma za pośrednictwem gminy OSP w Baniach Mazurskich.

Pieniądze pochodzą z budżetu województwa i co roku są przekazywane gminom w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne. W bieżącym roku łączna kwota dotacji na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wyniosła 1 mln 50 tys. zł, z czego 525 tys. zł to wsparcie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!